H rari

Lintutiedotuksen loistavin määritelmä on “määrittämätön harvinaisuus”. Se on niin hyvä, että sen varjolla voi laittaa vaikkapa hietakurjen rarina. tosin hietakurki olisi suurharvinaisuus, mutta määrittämätön rari ei. Eikö asialle pitäisi tehdä jo jotain? Esimerkiksi lisätä pieni kurkilaji määrityksiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.